Hallo en welkom op Babyholic.nl! Op deze pagina zullen we een paar verschillende termen gebruiken die belangrijk zijn om toegelicht te krijgen.

  • “Babyholic”, “Wij” en “ons”: Babyholic.nl
  • “Site”: www.babyholic.nl en de subdomein namen.
  • “Applicatie”: alle applicaties die wij ter download aan je aanbieden.
  • “Services”: elk soort service of software dat wij aan je aanbieden. Dit is inclusief de website.

Voordat je de website bekijkt of gebruik maakt van andere diensten zorg ervoor dat je deze terms & conditions zorgvuldig doorleest. Het bevat een overeenkomst

Voordat je de website bekijkt, doorbladert of op een andere wijze gebuik maakt van onze diensten, gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen. Deze voorwaarden bevatten een overeenkomst om te bemiddelen, wat vereist dat jij en Babyholic.nl deze voorwaarden zorgvuldig lezen. Bepaalde claims door middel van bindende, individuele arbitrage in plaats van naar de rechtbank te gaan en beperkt de aanspraken op collectieve acties. Tenzij je je hebt afgemeld voor de overeenkomst tot arbitrage zoals beschreven in het arbitrage gedeelte. Door de diensten te bekijken of op een andere manier gebruik te maken van wat Babyholic.nl aanbiedt erken je dat je deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die hier beschreven worden, dan verzoeken wij jou om de diensten niet te bekijken, door te bladeren of op een andere manier te gebruiken.

Lees deze voorwaarden door voordat je gebruik maakt van de diensten, aangezien ze sinds je laatste bezoek gewijzigd kunnen zijn. Door gebruik te maken van onze diensten, met inbegrip van onze site, verklaar je aan ons dat je ten minste 13 jaar oud bent en dat je de voorwaarden aanvaardt.

Belangrijk voor kinderen jonger dan 13 jaar: Onze diensten zijn niet voor personen jonger dan 13 jaar. Als je jonger bent dan 13 jaar, maak dan aub geen gebruik van onze diensten. Praat met je ouders over welke websites geschikt zijn voor jou.  

1. Wijziging:

Wij hebben het recht om, naar eigen goeddunken, delen van deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

2. Gebruikslicentie; Privacybeleid.

2.1. Onder voorbehoud van deze Voorwaarden en enige andere overeenkomst tussen u en ons, verlenen wij u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de App te installeren en te gebruiken op een mobiel apparaat voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en om onze Diensten te gebruiken, in elk geval uitsluitend op de manier die door ons is toegestaan. Uw licentie om onze Diensten te gebruiken wordt automatisch ingetrokken als u deze Voorwaarden schendt. Van tijd tot tijd kunnen wij onze Diensten upgraden of verbeteringen aanbrengen aan onze Diensten. U gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op alle dergelijke upgrades of verbeteringen. De voorgaande licentieverlening is geen verkoop van onze Diensten of een verkoop van een kopie van onze Diensten, en wij en onze partners en leveranciers behouden alle rechten, aanspraken en belangen in onze Diensten. Elke poging door u om een van de rechten, verplichtingen of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, is nietig. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk onder deze Voorwaarden zijn verleend.

2.2. Ons Privacybeleid (het “Privacybeleid”), te vinden op http://www.babyholic.nl/privacy-terms wordt hierbij opgenomen in deze Voorwaarden. Lees deze verklaring zorgvuldig door voor details met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie.

3.       Services:

Babyholic biedt een online ruimte voor ondersteuning van de gemeenschap en wekelijkse updates over de reis van het moederschap. Onze Diensten kunnen blogberichten, gastartikelen, community message boards, aanbevolen producten, ask-the-expert vragen of andere inhoud met betrekking tot het moederschap omvatten. Onze Diensten kunnen ook de levering van inhoud omvatten die aan u is aangepast op basis van de informatie die u ons hebt verstrekt en alle informatie die wij via onze Diensten verzamelen in overeenstemming met deze Voorwaarden of ons Privacybeleid. Wij kunnen informatie aan u leveren via onze Site, onze App of via andere middelen. Babyholic kan ook antwoorden geven op vragen die u indient. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om elke vraag snel te beantwoorden, maar we garanderen niet dat uw vraag zal worden beantwoord of dat een antwoord zal worden gegeven binnen een bepaalde tijd. Alle vragen die u aan Babyholic stelt, zijn Gebruikersinhoud. We kunnen van tijd tot tijd verschillende niveaus van lidmaatschap aanbieden (elk, een “Plan”). Elk Plan kan u verschillende niveaus van toegang bieden tot onze Diensten, inclusief onze Ask Babyholic functie, aangepaste content delivery of andere functionaliteit die we van tijd tot tijd beschikbaar stellen. Babyholic kan u een lidgeld in rekening brengen voor uw Plan (de “Lidmaatschapskosten”). U erkent dat Babyholic zich het recht voorbehoudt om de Lidmaatschapskosten en factureringsmethoden aan te passen na u minstens dertig (30) dagen van tevoren te hebben geïnformeerd. Het lidmaatschapsgeld voor toegang tot uw Plan kan door u vooraf worden betaald met een creditcard, bankpas of PayPal op een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse basis, zoals van toepassing. Alle niet-levensduur lidmaatschapsabonnementen zullen automatisch worden verlengd tegen de van toepassing zijnde lidmaatschapskosten op een maand-to-maand of een jaar-tot-jaar basis, zoals van toepassing, tenzij een dergelijk lidmaatschapsabonnement wordt geannuleerd of beëindigd of tenzij u zich afmelden van de automatische verlenging functie zoals hieronder voorzien. Als u besluit uw abonnement te annuleren, moet uw annuleringsverzoek om verlenging te voorkomen uiterlijk om 17.00 uur ‘s middags Pacific Time op de werkdag voorafgaand aan de geplande verlengingsdatum van uw abonnement zijn ontvangen. We hebben geen verplichting om vooruitbetaalde lidmaatschapskosten aan u terug te betalen als u voor het einde van uw abonnementsperiode opzegt.

4. Extra regels:

Bij het gebruik van onze Diensten, zult u onderworpen zijn aan eventuele aanvullende richtlijnen of regels die van toepassing zijn op specifieke diensten, aanbiedingen en functies die van tijd tot tijd kunnen worden geplaatst (de “Richtlijnen”). Al deze Richtlijnen zijn hierbij opgenomen door middel van verwijzing in deze Voorwaarden. Houd er rekening mee dat aanvullende en/of andere voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van toepassing kunnen zijn op media, wedstrijden, wedstrijden of diensten die via een of meer van onze partners of zakelijke partners worden geleverd, en u dient deze voorwaarden en gebruiksvoorwaarden te raadplegen voordat u van dergelijke diensten gebruikmaakt.

5. Sociale diensten:

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde functionaliteiten van onze diensten, moet u zich registreren door bepaalde informatie te verstrekken. Wij kunnen u vragen om een registratieformulier in te vullen en een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken (“Login Credentials”). Tijdens een dergelijke registratie, bent u verplicht om waarheidsgetrouwe contactinformatie (zoals naam en e-mailadres) te geven in overeenstemming met deze voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw inloggegevens tegen ongeautoriseerd gebruik en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen). U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u denkt dat uw inloggegevens zonder uw toestemming zijn of kunnen worden gebruikt, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door uw onvermogen om uw Login-gegevens te beveiligen. Alle informatie die u via Babyholic verstrekt is onderworpen aan ons Privacybeleid, zoals dat van tijd tot tijd van kracht kan zijn. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw registratiegegevens via uw accountpagina, voor zover deze functie beschikbaar is op Babyholic. Babyholic kan u in staat stellen om verbinding te maken met onze diensten met uw Facebook-account, LinkedIn-account of accountgegevens van een andere sociale netwerksite van derden (“Sociale diensten”). Door verbinding te maken met onze diensten via sociale diensten, machtigt u ons en de sociale diensten om bepaalde informatie over u met elkaar te delen. We kunnen ontvangen en opslaan van informatie over u met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw gebruikers-ID in verband met dergelijke sociale diensten, en andere informatie die u hebt toegestaan dat de sociale diensten te delen met ons, en alle informatie die u openbaar hebt gemaakt in verband met deze sociale diensten. Uw gebruik van een sociale dienst is onderworpen aan de voorwaarden van de dienst en het privacybeleid. U moet altijd controleren, en indien nodig, uw privacy-instellingen aan te passen op sociale netwerkserviceproviders en andere websites en diensten van derden voordat u ze linkt of verbindt met onze diensten.

6. Eigendomsrechten:

Babyholic claimt geen eigendomsrechten in de tekst, bestanden, afbeeldingen, foto’s, video’s, geluiden, muziekwerken, werken van auteurschap of andere materialen (gezamenlijk “User Content”) die u uploadt naar, verzendt naar of insluit in onze diensten. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van de door u geplaatste Gebruikerscontent of dat u anderszins voldoende rechten, aanspraken en belangen hebt in en op dergelijke Gebruikerscontent om ons de hieronder uiteengezette licenties en rechten te verlenen zonder inbreuk te maken op, inbreuk te maken op of misbruik te maken van de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten, intellectuele-eigendomsrechten of enige andere rechten van een persoon. Na het plaatsen, uploaden of insluiten van Gebruikersinhoud op onze Diensten, blijft u de verantwoordelijkheid voor en rechten op dergelijke Gebruikersinhoud die u had voordat u dergelijke Gebruikersinhoud op onze Diensten plaatste, behouden, behalve dat u afstand doet van alle morele rechten op dergelijke Gebruikersinhoud. Door het weergeven of publiceren van Gebruikersinhoud op of via onze Diensten, verleent u Babyholic hierbij een niet-exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie om uw Gebruikersinhoud te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, aan te passen, (bijv. een nieuwe indeling), opnieuw te rangschikken en te distribueren voor welk doel dan ook door middel van een wijze van levering of media die nu bekend zijn of in de toekomst ontwikkeld zullen worden (bijv. om die inhoud te anonimiseren of te hergebruiken). Bovendien hebben we geen verplichting om uw Gebruikersinhoud te gebruiken of te blijven gebruiken. U blijft als enige verantwoordelijk voor het auteurschap voor alle Gebruikersinhoud die u plaatst, uploadt of in onze Diensten invoegt, ongeacht of Babyholic uw Gebruikersinhoud wijzigt (ook als wij deze inhoud anonimiseren).

7. Babyholic inhoud.

7.1. De inhoud, visuele interfaces, informatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, links, computercode, producten, software, diensten en alle andere elementen van onze diensten die door Babyholic worden geleverd (“Babyholic-inhoud”) worden beschermd door het auteursrecht, het merken-, kleding-, octrooi- en handelsmerkrecht, internationale conventies en alle andere relevante intellectuele eigendoms- en eigendomsrechten en de toepasselijke wetten. Alle Babyholic-inhoud op onze diensten is het auteursrechtelijk beschermde eigendom van Babyholic of haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven en/of externe licentiegevers. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen zijn eigendom van Babyholic of haar gelieerde ondernemingen en/of derde licentiegevers. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van Babyholic, gaat u ermee akkoord de Babyholic-inhoud niet te verkopen, in licentie te geven, te distribueren, te kopiëren, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren of weer te geven, te verzenden, te publiceren, te bewerken, aan te passen, er afgeleide werken van te maken of op een andere manier ongeoorloofd gebruik te maken van de Babyholic-inhoud.

7.2. Onder voorbehoud van deze Voorwaarden en enige andere overeenkomst tussen u en ons, verlenen wij u hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, , niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Babyholic inhoud, uitsluitend voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik, en onder voorbehoud van eventuele beperkingen op bepaalde soorten Babyholic inhoud zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.

7.3. U begrijpt dat de Babyholic inhoud die op onze diensten is geplaatst door u wordt gebruikt op eigen risico.

7.4. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Gebruikersinhoud of babyholic-inhoud, beschrijvingen of specificaties van onze Diensten of andere informatie zonder verplichting om dergelijke wijzigingen bekend te maken.

7.5. Niets op onze diensten mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om onze diensten of moederlijke inhoud te gebruiken, door het gebruik van framing of anderszins, behalve: (a) zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden; of (b) met onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van de derde partij die eigenaar kan zijn van het handelsmerk of auteursrecht van het materiaal weergegeven op Babyholic.

8. Gebruik van onze diensten.

8.1. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u aan Babyholic verstrekt in verband met onze Diensten waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn.

8.2. Als voorwaarde voor uw gebruik van onze diensten, zult u onze diensten niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze voorwaarden. Toegang tot de babyholic-inhoud en onze diensten vanuit gebieden waar de inhoud illegaal is, is strikt verboden. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale regels, wetten en voorschriften, met inbegrip van, zonder beperking, regels over intellectuele eigendomsrechten, het internet, technologie, gegevens, e-mail of privacy.

8.3. Elk gebruik van de Babyholic-inhoud anders dan voor privé, niet-commercieel gebruik is ten strengste verboden.

8.4. U mag onze diensten niet gebruiken op een manier die naar onze eigen goeddunken kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of belemmeren of interfereren met het gebruik van onze diensten door een andere partij. U mag niet opzettelijk de werking van onze diensten of het genot van een gebruiker van onze diensten verstoren of beschadigen, op geen enkele wijze, met inbegrip van het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, wormen of andere kwaadaardige code. U mag niet verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of op andere wijze interfereren met veiligheids gerelateerde functies van onze Diensten, functies die het gebruik of kopiëren van inhoud die toegankelijk is via onze Diensten of functies die beperkingen op het gebruik van onze Diensten afdwingen, voorkomen of beperken. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze Diensten, of enig deel daarvan, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met onze Diensten, of enig deel daarvan, door middel van hacken, password mining of enig ander middel, of de goede werking van onze Diensten of activiteiten die via onze Diensten worden uitgevoerd, te verstoren of proberen te verstoren. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld via onze Diensten. U stemt ermee in onze Diensten op geen enkele wijze of in geen enkele vorm te wijzigen, noch om gewijzigde versies van onze Diensten te gebruiken, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot onze Diensten.

8.5. Onze Diensten kunnen robot-uitsluitingskoppen bevatten. U gaat ermee akkoord dat u geen robot, spider, scraper, crawler of andere geautomatiseerde middelen zult gebruiken om toegang te krijgen tot onze Diensten voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of om onze robot-uitsluitingskoppen of andere maatregelen die we kunnen gebruiken om de toegang tot onze Diensten te voorkomen of te beperken.

8.6. U mag geen framingtechnieken gebruiken om een handelsmerk, logo of andere moederlijke inhoud toe te voegen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken met behulp van Motherly’s naam of handelsmerken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8.7. U mag geen deep-link naar onze diensten maken en wij mogen onmiddellijk alle links verwijderen die Motherly naar eigen goeddunken verwerpelijk vindt. U mag geen moederlijke logo’s, afbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van de link zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8.8. U mag geen ongewenste e-mail naar andere gebruikers sturen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ongevraagde reclame, promotiemateriaal of ander materiaal voor verzoeken om reclame, bulkmailing van commerciële reclame, kettingbrieven, informatieve aankondigingen, liefdadigheidsverzoeken en petities voor handtekeningen.

8.9. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u geen enkele poging van een andere persoon om gebruik te maken van onze diensten niet zult en zult toestaan of vergemakkelijken:

8.9.1. Het verzenden van alle gebruikersinhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, beledigend, obsceen, pornografisch, onzedelijk, wulps, wulps of anderszins verwerpelijk is.

8.9.2. Gebruik een naam of taal die wij, naar eigen goeddunken, beledigend vinden.

8.9.3. Post lasterlijke verklaringen.

8.9.4. Het plaatsen van haatdragende of aanstootgevende Gebruikersinhoud of Gebruikersinhoud die een etnische, raciale, seksuele, gender-, religieuze of andere groep in diskrediet brengt.

8.9.5. Plaatsen van User Content die het gebruik van illegale drugs weergeeft of bepleit.Plaatsen van User Content die geweld als aanvaardbaar, glamoureus of wenselijk bestempelt.

8.9.6. Plaatsen van User Content die inbreuk maakt op andermans auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheim.

8.9.7. Ongevraagde reclame plaatsen of producten of diensten op onwettige wijze promoten.

8.9.8. Het lastigvallen, bedreigen, lastigvallen, stalken of opzettelijk in verlegenheid brengen of een andere persoon of entiteit in verlegenheid brengen.

8.9.9. Het promoten van, vragen om of deelnemen aan multi-level marketing of piramidespelen.

8.9.10. Kinderen onder de 18 jaar uitbuiten.

8.9.11. Betrokken zijn bij storende activiteiten, zoals het versturen van meerdere berichten om een forum te monopoliseren. De privacy van een persoon binnendringen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het plaatsen van persoonlijke identificerende of anderszins persoonlijke informatie over een persoon zonder hun toestemming (of de toestemming van hun ouders in het geval van een kind jonger dan 13 jaar).

8.9.12. Vraag persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar.

8.9.13. Een valse identiteit creëren of zich voordoen als een andere persoon of entiteit.

8.9.14. Stimulerend gedrag dat een strafbaar of civielrechtelijk delict zou vormen.

Wij behouden ons het recht voor om ander gedrag als verboden te beschouwen; de bovenstaande beperkingen zijn ter illustratie bedoeld.

9.Copyright:

Als u van mening bent dat materialen op onze Diensten inbreuk maken op uw auteursrecht, kunt u verzoeken om dergelijke materialen te verwijderen. Dit verzoek moet voorzien zijn van een handtekening (of elektronisch equivalent) van de houder van het auteursrecht of een bevoegde vertegenwoordiger en moet de volgende informatie bevatten: (1) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk wordt gemaakt, met inbegrip van een beschrijving van het werk en, waar mogelijk, een kopie of de locatie van een geautoriseerde versie van het werk; (2) identificatie van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt en de locatie ervan, met inbegrip van een beschrijving van het materiaal, de locatie op onze Diensten of andere relevante informatie die ons zal helpen het materiaal te vinden; (3) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; (4) een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat de geklaagde gebruiker van het materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; (5) een verklaring dat de informatie in uw claim accuraat is; en (6) een verklaring dat u verklaart dat u “op straffe van meineed” de rechtmatige eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar te handelen. Onze agent voor auteursrechtkwesties met betrekking tot onze Diensten is toegankelijk per e-mail op info@babyholic.nl (het onderwerp moet “Copyright” bevatten). In een poging om de rechten van auteursrechthouders te beschermen, behouden wij ons het recht voor om uw account op te schorten, inhoud waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt te verwijderen of uit te schakelen en/of de account van een recidivist te beëindigen.

10. Links naar sites van derden:

Onze diensten kunnen links bevatten naar sites van derden. Deze links worden aan u verstrekt voor uw gemak, en wij onderschrijven of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke sites. Het gebruik van een site van derden is onderworpen aan de voorwaarden voor dienstverlening en het privacybeleid.

11. Aanbieders van derde partijen:

U erkent en gaat er hierbij mee akkoord dat al onze licentiegevers, leveranciers of andere derde partijen: (i) geen partij zijn bij deze Voorwaarden; (ii) geen enkele verplichting hebben om onderhouds- of ondersteuningsdiensten te leveren met betrekking tot Moederlijk; (iii) niet verantwoordelijk zijn voor het behandelen van claims van u of een derde partij met betrekking tot onze Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, productaansprakelijkheidsvorderingen, claims op grond van de wetgeving inzake consumentenbescherming of claims op grond van andere wetten, regels of voorschriften; en (iv) geen verantwoordelijkheid hebben voor het onderzoek naar, het verdedigen, verdedigen, schikken of ontheffen van claims dat onze Diensten of het gebruik ervan een inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

12. Feedback:

Wij verwelkomen uw feedback, ideeën en suggesties (gezamenlijk “Suggesties”). Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de volgende beperkingen met betrekking tot uw suggesties. Als u ons suggesties stuurt, gaat u ermee akkoord: (1) uw Suggestie(s) ons eigendom wordt (worden) en u bent in ruil daarvoor geen vergoeding verschuldigd; (2) geen van de Suggesties vertrouwelijke of eigendomsinformatie van derden bevat (bevatten); (3) we mogen Suggesties voor welk doel en op welke manier dan ook gebruiken of herdistribueren; (4) we zijn niet verplicht uw Suggesties te controleren; en (5) we zijn niet verplicht om suggesties vertrouwelijk te houden. Bezoek onze contactgegevens hieronder voor verdere hulp.

13. Beschikbaarheid van Service.

Babyholic kan wijzigingen aanbrengen in of stoppen met een van de media, wedstrijden, producten of diensten die beschikbaar zijn binnen onze diensten op elk gewenst moment, en zonder voorafgaande kennisgeving. De media, producten of diensten op onze diensten kunnen verouderd zijn, en Babyholic doet geen enkele toezegging om deze materialen op onze diensten bij te werken.

14. Notitie:

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zullen wettelijke kennisgevingen worden betekend aan Babyholic’s nationaal geregistreerde agent of aan het e-mailadres dat u aan Babyholic verstrekt tijdens het registratieproces. De kennisgeving wordt geacht 24 uur na verzending van de e-mail te zijn gegeven, tenzij de verzendende partij op de hoogte wordt gesteld dat het e-mailadres ongeldig is. Als alternatief kunnen wij u ook wettelijk in kennis stellen per post naar het adres dat u tijdens het registratie- of aankoopproces hebt opgegeven. In een dergelijk geval wordt de kennisgeving geacht drie dagen na de datum van verzending te zijn gedaan.

15. Overtredingen; Beëindiging:

U gaat ermee akkoord dat Babyholic naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, een account (of een deel daarvan) dat u heeft bij onze diensten of uw gebruik van onze diensten, op elk moment kan beëindigen. Babyholic kan ook naar eigen goeddunken en op elk moment stoppen met het verstrekken van toegang tot onze diensten, of een deel daarvan, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot onze diensten of een account dat u heeft of een deel daarvan kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, en u gaat ermee akkoord dat Babyholic niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke beëindiging. Babyholic staat geen auteursrecht inbreukmakende activiteiten op onze diensten toe en behoudt zich het recht voor om de toegang tot onze diensten te beëindigen en alle ingediende inhoud te verwijderen, door personen die worden gevonden als herhaalde overtreders. Elk vermoeden van frauduleuze, beledigende of illegale activiteiten die een reden kunnen zijn voor beëindiging van uw gebruik van onze diensten kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die Babyholic kan hebben in de wet of in het eigen vermogen. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door te stoppen met toegang tot onze Diensten; echter, als u een Plan met ons onderhoudt, dan kunt u deze overeenkomst niet beëindigen totdat u uw abonnement opzegt in overeenstemming met de voorwaarden ervan of uw abonnement verloopt. Wij zijn niet verplicht om vooraf betaalde lidmaatschapskosten aan u terug te betalen als u uw abonnement beëindigt voor het einde van uw abonnementsperiode.

16.Schadeloosstelling; Onschadelijk houden;

U gaat ermee akkoord Babyholic, en haar gelieerde ondernemingen, leveranciers en partners, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, met inbegrip van advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van onze Diensten, schending van deze Voorwaarden, schending van de rechten van een andere persoon of entiteit, of schending van de voorstellingen, garanties en convenanten in deze Voorwaarden. Babyholic behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over elke zaak waarvoor u ons schadeloos moet stellen op u te nemen en u gaat ermee akkoord om samen te werken met onze verdediging van deze claims.

17.Geen medisch advies:

De Diensten kunnen artikelen, blogs, vragen en antwoorden, veelgestelde vragen of andere postings (elk een “Artikel”) bevatten met betrekking tot gezondheidszorg, geneeskunde, voeding en soortgelijke onderwerpen. Al deze informatie is algemeen van aard en mag niet in de plaats komen van, of worden gebruikt in plaats van, een klinische of therapeutische relatie met een zorgverlener die volledig vertrouwd is met de specifieke kenmerken van uw geval. Dergelijke artikelen kunnen u helpen bij uw persoonlijke, algemene onderzoek, maar geen van deze artikelen vormt de uitoefening van de geneeskunde of een ander beroep in de gezondheidszorg. Niets in een artikel is bedoeld als een aanbeveling of goedkeuring van specifieke tests, producten, procedures, zorgverleners, meningen of andere informatie die in onze Diensten kunnen worden vermeld. E-mailcorrespondentie met een auteur van een Artikel (zelfs als de auteur een arts is), zal op zichzelf geen arts/patiëntrelatie creëren of ertoe leiden dat een dergelijke auteur een medisch dossier over u aanmaakt of bewaart, uw zorg controleert of communiceert met uw zorgverlener. Vraag altijd het advies van uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener met alle vragen die u heeft met betrekking tot uw medische zorg. Als u vermoedt dat u een medische aandoening heeft, of u bent op zoek naar medisch advies of behandeling, raden wij u aan zo snel mogelijk een gekwalificeerde gezondheidswerker te raadplegen. U dient zich bewust te zijn van de algemene risico’s van het verzenden van informatie via het internet, waarbij geen gebruik mag worden gemaakt van encryptie. U dient daarom geen persoonlijke medische informatie te delen die u vertrouwelijk zou willen worden behandeld in een arts/patiënt of soortgelijke klinische relatie. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zijn noch de Babyholic, noch de auteurs van de artikelen die u op onze Diensten aantreft, op enigerlei wijze aansprakelijk jegens u voor verlies, schade of letsel van welke aard dan ook die u beweert te hebben geleden als gevolg van uw vertrouwen in de inhoud van enig Artikel.

De diensten worden beheerd door Babyholic.nl, e-mail: info@babyholic.nl, telefoon: 06 12 06 3992 . Babyholic geeft informatie van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Deze site geeft geen medisch advies, diagnose of behandeling. Uw gebruik van de site geeft aan dat u akkoord gaat met onze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy.